Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Juicy Marketing Bartosiewicz Bielecka Spółka Jawna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000359871, NIP 8992697361, REGON: 021296903, prowadząca sklep internetowy pod adresem https://wonderaffair.com

Adres email: iod@wonderaffair.com

Inspektor ochrony danych Juicy Marketing Bartosiewicz Bielecka Spółka Jawna oraz jego dane kontaktowe

Spółka Juicy Marketing Bartosiewicz Bielecka Spółka Jawna wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:

Adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Juicy Marketing Bartosiewicz Bielecka Spółka Jawna, ul. Zwycięska 14f/1/5, 53-033 Wrocław 

Adres e-mail: iod@wonderaffair.com

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień. Dane mogą być również przetwarzane w celu świadczenia dodatkowych usług przez Administratora, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, lub organizacji i przeprowadzenia konkursów przez Administratora.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania zgłoszonych przez Ciebie reklamacji lub innych roszczeń wobec Administratora danych. Mogą być też przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora wobec Ciebie ew. roszczeń związanych z umową lub obrony przed ww. roszczeniami, a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych ze składanymi przez Ciebie zamówieniami.

Za Twoją dobrowolną zgodą na otrzymywanie od Administratora drogą elektroniczną informacji handlowych o promocjach (newsletter), Twoje dane mogą być także przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora .

Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania sklepu Administratora do Twoich potrzeb, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora.

Dane osobowe, które przetwarzane są przez sklep www.wonderaffair.com to: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, adres dostarczenia przesyłki, numer telefonu oraz adres e-mail.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Dane osobowe podane na potrzeby rejestracji Konta w sklepie internetowym będą przetwarzane tak długo, jak długo nie zrezygnujesz z rejestracji Konta.

W odniesieniu do sprzedaży produktów lub organizacji konkursu lub rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń Twoich wobec Administratora lub odwrotnie, Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z umowy lub rozpatrzenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń oraz, po tym okresie, wyłącznie, jeżeli jest to wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach rozliczeniowo-księgowych, przez czas przechowywania ww. danych wymagany przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych, jeżeli udzieliłaś zgody na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych drogą elektroniczną, do momentu wycofania przez Ciebie ww. zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Jeżeli chodzi o dopasowanie sklepu do Twoich potrzeb, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług naszego sklepu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów w zakresie danych niezbędnych do realizacji zamówień oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń lub uczestników konkursu przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Podstawą prawną przetwarzania danych w celach rozliczeniowo-księgowych oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze określone w art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora jest prawnie uzasadniony interes Administratora określony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Warunkiem wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) jest uzyskanie Twojej dobrowolnej zgody.

Jeżeli chodzi o ustalenia lub dochodzenia przez Administratora wobec Ciebie ew. roszczeń związanych z umową lub obrony przed ww. roszczeniami, a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jak i dopasowania sklepu do Twoich potrzeb, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest ustalenie lub dochodzenia ew. roszczeń związanych z umową lub obrony przed ww. roszczeniami, zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, dopasowanie sklepu do Twoich potrzeb, zapewnienie jego bezpieczeństwa, a także jego ciągłe udoskonalanie.

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak jest niezbędne, żeby złożone przez Ciebie zamówienia mogły zostać zrealizowane, dodatkowe usługi mogły zostać świadczone przez Administratora, w celu wzięcia udziału w danym konkursie, otrzymywania zamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter), w celu rozpatrywania zgłoszonych przez Ciebie reklamacji lub innych roszczeń wobec Administratora danych. Brak podania wymaganych danych osobowych spowoduje niemożność realizacji przez Administratora czynności wskazanych powyżej.3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym. 

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być udostępniane firmie kurierskiej oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, np. dostawcom usług IT lub operatorom płatności internetowych wskazanych poniżej w sekcji Płatności internetowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Czy Twoje dane będą przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Czy będziemy podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym dokonywać profilowania?

Nie będziemy podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, ani dokonywać profilowania.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie umowy albo zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (xml, json, csv). Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Informacja o „cookies” (czyli o „ciasteczkach”)

Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu, w szczególności wymagające autoryzacji.

Sklep Administratora przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

 • utrzymania sesji użytkownika, dzięki czemu, np.: po przejściu na kolejną stronę nie trzeba się od nowa logowa, nie opróżnia się koszyk i można zrobić zakupy;
 • lepszego dopasowania sklepu do potrzeb użytkowników;

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania sklepu - np. pozwalające korzystać z koszyka;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze sklepu;
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Ciebie ustawień, personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub kraju;
 • statystyczne - służące do zliczania statystyk dotyczących strony internetowej.

Na naszych stronach Podmioty trzecie również zamieszczają na stronie sklepu informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski.

Korzystanie przez Administratora z plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze osoby korzystającej ze sklepu internetowego lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym komputerze.

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym Twojego komputera. Pamiętaj, że efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji sklepu (logowanie, koszyk itp.).

Korzystanie ze sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików „cookies” na dysku Twojego komputera, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na dysku Twojego komputera.

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Pozostałe informacje

Na stronach sklepu i bloga sklepowego mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Pinterest. Za pomocą funkcjonalności udostępnianych przez te wtyczki możesz polecić poszczególne treści lub podzielić się nimi w danym Serwisie społecznościowym. Pamiętaj, że korzystając z tych wtyczek wymieniasz dane pomiędzy Tobą a danym portalem społecznościowym. My nie przetwarzamy tych danych ani nie mamy wiedzy, jakie dane są przez te serwisy zbierane. W związku z tym zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności właścicieli tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki, które regulują zasady zbierania i przetwarzania danych przez ww. serwisy społecznościowe.

Płatności internetowe

W celu realizacji obsługi płatności internetowych w ramach funkcjonowania Sklepu internetowego i  w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora/Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

1. MBank S.A.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do MBank S.A. („Bank”) w związku ze:

1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet;

2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych;

3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest dobrowolne, ale wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest dobrowolne, ale wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem oraz wykonania przez Bank czynności wskazanych powyżej.

Koszyk

 • W koszyku nie ma jeszcze produktów