§ 1 Informacje ogólne

I. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, działającego pod adresem www.wonderaffair.com prowadzonego przez Juicy Marketing Bartosiewicz Bielecka Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 14f/1/5, 53-033 Wrocław, zarejestrowany przez VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, pod nr KRS 0000359871, REGON 021296903, NIP 8992697361 („Sprzedawca”).

II. Do kontaktów z Klientami Sklepu udostępniamy e-mail: store@wonderaffair.com oraz pomocniczo, tel.: +48 882 457 756.

§ 2 Ceny towarów i płatność

I. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto, zawierającymi już podatek VAT. 

II. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) płatność gotówką za pobraniem - należność pobiera kurier dostarczając przesyłkę,

b) płatność przelewem w terminie do 7 dni roboczych,

c) natychmiastowa płatność kartą kredytową za pośrednictwem Integratora Płatności Paynow.

W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Płatności online

BLIK

Operatorem płatności online jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, NIP: 526-021-50-88.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, MasterCard, przelewy online, BLIK.

§ 3 Dostawa

I. Zamówienia są nadawane w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia (za pobraniem) albo od zaksięgowania wpłaty (pozostałe).

II. Termin spełnienia świadczenia to czas nadania + czas dostawy.

III. Czas dostawy na terenie Polski – do 3 dni roboczych od nadania (kurier InPost, paczkomat InPost).

IV. Koszt dostawy na terenie Polski: 20 zł brutto.

V. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentom rzeczy bez wad.

VI. W stosunku do Klientów niebędących konsumentami, Sprzedawca nie odpowiada za ew. opóźnienia dostawy.

§ 4 Prawo do odstąpienia

I. Klient będący Konsumentem (osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.

II. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu oraz kosztom dostawy. Pieniądze zostaną zwrócone najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na numer konta wskazany przez Klienta. Sklep zastrzega prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu rzeczy lub „dowodu jej odesłania”. Sklep nie pokrywa kosztów zwrotu towaru przez Klienta.

III. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym.

IV. Aby zwrócić produkt należy:

Wydrukować, wypełnić i podpisać formularz zwrotu i załączyć go do paczki.

Skompletować zwracany produkt i bezpiecznie go zapakować.

 Dostarczyć na swój koszt zwracany produkt wraz z wypełnionym oświadczeniem na adres: Wonder Affair, ul. Zasłuczańska 4 lok. 15, 55-010 Żerniki Wrocławskie.

Zwrotu można dokonać przykładowo za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub kuriera przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy. Jeżeli Klient będący Konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.  Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, niezwłocznie poświadcza na piśmie zwrot świadczenia.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

V. Prawo, o którym mowa w pkt. I-IV nie przysługuje Klientowi składającemu zamówienie na produkt personalizowany (wykonany wg dyspozycji i preferencji kupującego) - por. pkt 3 art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

§ 5 Reklamacje

I. Reklamacje mogą być składane na adres poczty elektronicznej store@wonderaffair.com lub przesyłane na adres Sprzedawcy: Wonder Affair, ul. Zasłuczańska 4 lok. 15, 55-010 Żerniki Wrocławskie.

II. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.

III. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem, Sprzedawca rozpatrzy ją w ciągu 14 dni. 

IV. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta niebędącego konsumentem, termin ten może zostać przedłużony.

V. Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – również z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

VI. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR - internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

Pobierz formularz reklamacyjny.

Produkty Wonder Affair objęte są dwuletnią gwarancją.

§ 6 Postanowienia końcowe

I. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2020 r. i ma zastosowanie wobec umów zawieranych od tej daty.

II. W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Koszyk

  • W koszyku nie ma jeszcze produktów